Assuransen/DVB är ett lokalt ömsesidigt båtförsäkringsbolag som försäkrar båtar och fartyg i Göteborgs, Varbergs och Kungsbackas kommuner. Båtförsäkringsbolaget har sitt huvudkontor på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Bolaget bildades 1908 av Donsö- och Vrångöbor för att i första hand försäkra fiskebåtar och kustfartyg som hade sin hemmahamn på dessa öar. Fram till och med år 1994 fick endast boende på dessa två öar försäkra sina båtar, men successivt har upptagningsområdet utvidgats och omfattar numera Göteborgs, Kungsbackas och Varbergs kommuner.

Under årens lopp har fritidsbåtarna kommit att bli den betydande delen av verksamheten. 2008 firade vi stolt att vi varit verksamma 100 år i båtförsäkringsbranschen. Så varmt välkommen att kontakta oss med intresseanmälan för båtförsäkring på ett bolag med en gedigen branschkunskap.
.