INTRESSEANMÄLAN

INTRESSEANMÄLAN

Assuransen är det självklara båtförsäkringsbolaget för dig som bor i Göteborgs, Kungsbacka och Varbergs kommuner. Assuransen är ett båtförsäkringsbolag med en lång historia och stor branschkunskap. Vi besitter lokalkännedom, serviceförmåga samt ett stort engagemang för dig som försäkringstagare. Tack vare en optimerad organisation och snabb administration kan vi också hålla en låg kostnadsprofil mot våra kunder.

 

Begär en offert för din båt idag

 utombordare inombordare

 GPS, Plotter Radar, Skrivare Ekolod

 Motorlås Startspärr Söksystem Nautisk kompetens


Självrisk 1% av försäkringsbeloppet, dock lägst 3 000:-