SKADEANMÄLAN

SKADEANMÄLAN

Om olyckan skulle vara framme vill vi att du omedelbart anmäler detta till oss genom att ringa eller skriva ut och fylla i skadeanmälan. Vi vill vara med från början för att göra en bedömning av skadan innan reparation påbörjas.

 

Anmäl din skada

 Sjöskada Brand Stöld Skadegörelse Uppl/Transport

 Motor Skrov Övrigt

 Telefon E-post Brev