Båtförsäkringsbolag med gedigen erfarenhet bildat 1908

Konkurrenskraftiga priser på Båtförsäkringar

Specialiserade på Sveriges Västkust

Assuransen/DVB är ett lokalt ömsesidigt båtförsäkringsbolag som försäkrar båtar och fartyg i Göteborgs, Varbergs och Kungsbackas kommuner. Båtförsäkringsbolaget har sitt huvudkontor på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Bolaget bildades 1908 av Donsö- och Vrångöbor för att i första hand försäkra fiskebåtar och kustfartyg som hade sin hemmahamn på dessa öar. Fram till och med år 1994 fick endast boende på dessa två öar försäkra sina båtar, men successivt har upptagningsområdet utvidgats och omfattar numera Göteborgs, Kungsbackas och Varbergs kommuner.

Under årens lopp har fritidsbåtarna kommit att bli den betydande delen av verksamheten. 2008 firade vi stolt att vi varit verksamma 100 år i båtförsäkringsbranschen. Så varmt välkommen att kontakta oss med intresseanmälan för båtförsäkring på ett bolag med en gedigen branschkunskap.

Vi följer den nya dataskyddsförordningen(GDPR) som började gälla den 25 maj 2018, vars syfte är att stärka skyddet av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vad det innebär i dokumentet nedan.
Trygg hantering av dina personuppgifter