HISTORIK

Historik

Under 1800-talet skedde stora förändringar i Göteborgs södra skärgård. Jordbruket blev mindre betydande och havet och fisket var framtidens möjlighet. Donsö och Vrångö utvecklades allt mer till fiskesamhällen och båtarna blev en viktig egendom för öborna. Somliga drev fraktfart och med tiden blev rederierna också den mest inkomstbringande näringen för Donsöborna. På “båtarnas ö” var behovet av att försäkra sina fartyg stort och 1908 bildades Donsö-Vrångö enskilda båtförsäkringsförening av fiskare på Donsö och Vrångö som nu utökats till flertalet kommuner i Västsverige.

historik 12historik 21historik